Underviserne på TK:

 
                    
Tove Nielsen   Helle Bøving   Grethe Fremming
Naturgaarden
xxx   
  KKinesis Center
Rødegaard
 

Polaris Centret
xxx

       

 

 

 

Vores fælles vision
i TK-arbejdet:

-   Samarbejde og helhedsforståelse.


Formål:

 
 
-   At enhver deltager trænger ind til mysteriet om sit
eget Selv – til skønheden, kraften og kærligheden i Selvet –
og opmærksomt og bevidst skaber sit eget liv i samarbejde med helheden.

Etik:

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Læs mere om Grethe her, på polariscentret.dk
Læs mere om Tove her, på naturgaarden.dk
Læs mere om Helle her, på kinesis.dk